ELPEK PARATONER | ELPEK GRUP Kuruluşudur.

elpek paratoner tesisatı kontrol raporu

 

izmit-paratoner-tesisati-kontrol-raporu


 

ELPEK Paratoner Tesisatı Ölçümü Periyodik Kontrol Test ve Raporlama

ELPEK Paratoner olarak, Türkiye genelineyıldırımdan korunma tesisat kontrol, muayene, test, ölçüm, bakım, proje, raporlama, paratoner ve topraklama tesisatı kontrol hizmetleri sunmaktayız. İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendisi kadromuz tarafından endüstriyel tesisler başta olmak üzere özellikle fabrikalarda paratoner tesisatı denetimi yapmaktayız. Mevcut paratoner tesisatları için; paratoner bakımı, paratoner kontrolü, paratoner ölçümü, paratoner raporu, paratoner malzeme satışı, topraklama ölçümü, topraklama test raporu, topraklama sistemleri uygunluk kontrolleri, toprak direnci ölçümleri, topraklama direnç ölçümü, katodik koruma ölçümü, toprak özgül direnci raporu, topraklama çevrim empedansı ölçümü, süreklilik testleri, rcd kaçak akım koruma rölesi testi ve raporlamaları ile TSE, TURKAK ve EMO standartlarına uygun kapsamda teknik destekler sunan bir elektrik mühendislik firması olmayı sürdürüyoruz.

ELPEK Topraklama Tesisatı Ölçümü Periyodik Kontrol Test ve Raporlama

ELPEK Paratoner Mühendislik, endüstriyel tesislerde elektriksel periyodik kontroller ve elektriksel güvenlik kontrolleri, elektrik iç tesisat kontrolü başta olmak üzere, iş güvenliği, yangın güvenliği, proses güvenliği kapsamında elektrik tesisatı periyodik ölçümleri, elektrik tesisatı periyodik kontrolleri, elektrik mühendislik denetim hizmetleri, elektrik iç tesisatı kontrolü, elektrik tesisat uygunluk raporu, elektrik iç tesisat uygunluk belgesi, pano topraklama testi, trafo topraklama ölçümü, jeneratör gövde koruma topraklama ölçümü, jeneratör periyodik kontrol hizmetleri, topraklama tesisatı ölçümü, paratoner yıldırımdan korunma tesisatı, katodik koruma ölçümü, paratoner testi ve paratoner tesisatı denetimi ile periyodik fenni muayene hizmetleri sunan bir firmadır. Aktif paratoner tesisatı, faraday kafesi, franklin çubuğu, iç yıldırımlık sistemleri, parafudr gibi elektriksel koruma ekipmanları, yıldırımdan korunma tesisatı gibi sistem topraklama tesisat ölçümleri ve elektrik testleri ilgili standart, yasa ve yönetmeliklerce de belirtildiği üzere periyodik olarak yapılmalıdır.

gebze-paratoner-tesisati-kontrol-raporu
 

ELPEK Elektrik Mühendislik Periyodik Kontrol Denetim Hizmetleri

2009 yılından beri edindiğimiz tüm teknik bilgi ve saha tecrübelerimizi "fark yaratan mühendislik çözümleri" felsefemizle enerji sektörüne inovatif çözümler sunmayı hedefleyerek ülke geneline hizmet sunmaktayız. ELPEK Paratoner Mühendislik Hizmetleri, yıldırımdan korunma tekniğinde özel olarak tasarlanan paratoner projeleri ile enerji sektöründeki hizmet sıkıntılarının önüne geçmeye çalışmaktadır. ELPEK Paratoner, artan müşteri talepleri ve artan teknolojik bilgi birikimini birleştiren uzman mühendislik dalları arasında detay uzmanlıklar hedeflemektedir.

ELPEK PARATONER | Elektriksel İş Güvenliği Malzemeleri

ELPEK Paratoner Mühendislik, dielektrik yalıtkan paspas gibi çeşitli elektriksel güvenlik malzemelerinin yanı sıra, elektrik çalışmalarında teknik emniyet, elektriksel iş güvenliğinin sağlanması için de çözümler sunmaktadır. İzole halı ya da yalıtkan paspas başta olmak üzere yüksek gerilim ıstankası, yüksek gerilim izole halı ve yalıtkan izole eldiven, izole tabure, izole sehpa, izolasyonu güçlendirilmiş elektrik ekipmanları, izole yalıtkan elektrik ayakkabısı vb gibi çok sayıda elektrik teknik emniyet malzemeleri ile elektriksel güvenlik kültürünün sağlanmasında önemli çözümler sunmaktayız.

ELPEK Paratoner olarak, tüm hizmetlerimizde ekonomik uygun fiyatlar ve hızlı çözümler sunmaya özen gösteriyoruz. Ülke geneline başta elektrik periyodik kontrol mühendislik hizmetleri olmak üzere, iş güvenliği elektriksel fenni muayene firması olarak öncelikle paratoner ölçümü, paratoner tesisatı fenni muayenesi, paratoner koruma alan projesi, topraklama ölçümü vb teknik elektrik iş güvenliği mühendislik hizmetleri sunmaktayız. Türkiye geneline elektrik periyodik kontrol, iş güvenliği elektrik periyodik ölçümleri kontrol test fenni muayene ve teknik raporlama konusunda kaliteli hizmet sunuyoruz.

Elektriksel Periyodik Kontroller kapsamında, topraklama tesisatı ölçümü ve paratoner tesisatı ölçümü hizmetlerinin yanı sıra, elektrik tesisat uygunluk raporu, rcd kaçak akım ölçümü raporu hazırlanması ile makina topraklama ölçümü, jeneratör koruma topraklama ölçümü, doğalgaz hattı elektrik tesisatı topraklama ölçüm raporu, elektrik panosu topraklama ölçümü, parafudr topraklama kontrolü, AG alçak gerilim topraklama ölçümü, YG yüksek gerilim topraklama ölçümü, OG orta gerilim topraklama ölçümü, makina tezgah gibi iş ekipmanlarının koruma topraklamalarının periyodik ölçümü ve işletme topraklaması ölçümü gibi endüstriyel tesislerde çeşitli çözümler sunan bir elektrik mühendislik firması olarak Türkiye geneline hizmet sağlamaktayız.


 

Topraklama Tesisatı Periyodik Test Kontrol Ölçüm Bakım Fenni Muayene ve Raporlama

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-P'de çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyodik kontrol ve raporlama süreleri şöyledir:
- Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri için (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) : 2 yıl
- Enerji nakil ve dağıtım hatları için : 5 yıl
" Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için periyodik kontrol ve raporlama süreleri şöyledir:
- Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl
- Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller : 2 yıl
- Sabit işletme elemanları için : 1 yıl
- Yer değiştirebilen işletme elemanları için : 6 ay
Paratoner ölçümü, paratoner raporu, paratoner tesisat kontrolü, paratoner fenni muayene, topraklama ölçümü, topraklama raporu makine gövde topraklama ölçümü, pano topraklama ölçüm ve kontrolleri, itfaiye paratoner raporu, itfaiye topraklama tesisatı uygunluk raporu, itfaiye elektrik tesisat kontrol belgesi, trafo topraklaması, işletme topraklaması, jeneratör topraklaması ölçme ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Paratoner ve topraklama sistemlerinin denetimi konusunda iş ekipmanları muayene uzmanı elektrik mühendisi ekibimizle hizmet sunan bir firma olarak, paratoner ölçümü fiyatı, topraklama tesisatı ölçümü fiyatlarında ve paratoner malzeme fiyatları açısından uygun seçenekler sunmaktayız. Paratoner tesisatı ölçümü ve topraklama tesisat ölçümü başta olmak üzere, tüm elektriksel periyodik kontrol ve raporlama çalışmalarımızda; Elektrik Mühendisleri Odası kayıtlı EMO Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi, 1 kV altı ve 1 kV üstü tesislerde Topraklama Yetkilendirme Belgesi, EMO İç Tesisat Denetim Yetkilendirme Belgesi, EKİPNET Kalıcı (K) kayıt numaralı iş ekipmanı muayene uzmanlarımız görev almaktadır. Tedariğini sağladığımız tüm paratoner malzemeleri kapsamında tedarikçi imalatçılarımıza ait TSE Hizmet Yeterlilik belgeleri, Sanayi Bakanlığı'ndan 30 yıl paslanmazlık garanti sertifikasyon belgesi, ODTÜ Yüksek Gerilim Test Uygunluk Raporu, Uluslar Arası Yüksek Gerilim Test Uygunluk Raporu ve CE Avrupa Standartları Uygunluk Belgesi mevcuttur.

Paratoner Tesisatı Periyodik Test Kontrol Ölçüm Bakım Fenni Muayene ve Raporlama

03 Aralık 2003 tarihli Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’nin 10/c-5.i.1 maddesi projelere başlamadan önce toprak özdirencinin belirlenmesini şart koşmuştur. 16.12.2009 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği uyarınca projelerde topraklama hesaplamalarının yapılabilmesi için toprak özgül direncinin ölçülmesi gereklidir. 21 Ağustos 2001 tarihli Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-N.1 maddesi uyarınca toprak yayılma direncini veya topraklama direncini önceden belirlemek amacıyla toprak özdirencinin ölçülmesi, bu direncin çeşitli derinlikler için tespit edilmesini sağlayan Dört Sonda Yöntemi (örneğin Wenner Yöntemi) ile yapılmalıdır. Wenner Yöntemi TS 4363 Doğal Zeminlerin Elektrik Özgül Dirençlerinin Sahada Tayini – Wenner Dört Elektrod Metodu ile standardında tarif edilmiştir.

Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereği zorunlu tutulmuştur. Ayrıca 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve 25.04.2014 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği topraklama sistemlerinin etkinliğinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir.

Paratoner ve topraklama sistemlerinin periyodik kontrolleri, paratoner koruma alan projesi çizimi, yıldırım risk analizi raporu, iç yıldırımlık sistemleri, yakalama ucu, Franklin çubuğu, artık akım anahtarı kaçak akım koruma sistemleri kontrolleri ve Elektrik Topraklamalar Yönetmeliği gereğince standartlara uygun ölçme ve periyodik kontrollerin yanı sıra, trafo yüksek gerilim elektrik mühendislik müşavirlik çözümleri de sunmaktayız.

ELPEK PARATONER | Elektriksel Güvenlik Çözümleri | Yıldırımdan Korunma Sistemleri | paratoner | topraklama | periyodik test | periyodik kontrol | periyodik bakım | periyodik ölçüm | fenni muayene | periyodik rapor | topraklama ölçümü | paratoner ölçümü | paratoner bakımı | ese tipi aktif paratoner | emo, itfaiye, ruhsat, tse, türkak uygun raporlama | paratoner sistemlerinde mühendislik çözümleri | kocaeli paratoner firması | paratoner uygunluk raporu | kocaeli paratoner kontrol raporu | kocaeli topraklama ölçümü | yıldırımdan koruma tesisat kontrolü | topraklama tesisatı raporu | topraklama raporu örneği | kocaeli itfaiye elektrik tesisatı uygunluk raporu veren firma | koruma işletme ve makina topraklama ölçümü | kocaeli elektrik periyodik kontrol firması | elektrik mühendisleri odası topraklama ve paratoner raporu fiyatları | topraklama yönetmeliği | meger ölçümü | rcd kaçak akım koruma rölesi testi raporu | makina gövde koruma topraklaması ölçümü | fabrika | otel | okul | hastane | sanayi tesisi | endüstriyel tesis | kimya tesisi | akaryakıt istasyonu | benzin istasyonu katodik koruma ölçümü | elektriksel periyodik kontroller | elektrik iç tesisat raporu | tuzla | bilecik | bursa | kartepe | gölcük | kartal | istanbul | körfez | gebze | dilovası | yalova | bolu | düzce | tekirdağ | bilecik | izmit | sakarya | adapazarı | darıca | pendik | başiskele | taysad | gosb | imes | tosb | adana | iskenderun | eskişehir | bandırma | balıkesir | muğla | manisa | izmir | kütahya | konya | osmaniye | afyon | uşak | zonguldak | ankara | aksaray | milas | kocaeli topraklama tesisatı | kocaeli topraklama testi | kocaeli topraklama raporu | kocaeli topraklama raporu veren firma | kocaeli elektrik mühendislik firması | firmaları | şirketi | 2023 | kocaeli 2023 EMO fiyatları | kocaeli 2023 Emo firmaları | kocaeli emo tescilli firma | kocaeli topraklamalar yönetmeliği | kocaeli emo topraklama raporu | kocaeli itfaiye raporu | kocaeli tse topraklama raporu | kocaeli paratoner raporu | kocaeli termal kamera ölçümü | kocaeli termal ölçüm | kocaeli termal test | kocaeli termal kamera testi | kocaeli yüksek gerilim işletme sorumlusu | kocaeli yüksek gerilim işleri | kocaeli yüksek gerilim firması | kocaeli SMM | kocaeli SMM hizmetleri | kocaeli SMM firması | kocaeli Yüksek Gerilim Sorumluluğu | kocaeli işletme sorumluluğu mühendislik firması | kocaeli periyodik kontrol firması | kocaeli periyodik ölçüm firmaları | kocaeli periyodik muayene | kocaeli periyodik destek | kocaeli periyodik test | kocaeli periyodik muayene firması | kocaeli test ölçüm firması | kocaeli periyodik analiz | kocaeli periyodik bakım | kocaeli exproof | kocaeli ex proof | kocaeli ex proof malzeme | kocaeli ex proof malzemeler | kocaeli atex malzeme | kocaeli exproof aydınlatma | kocaeli exproof buat anahtar pano şalter priz box | kocaeli exproof tesisat raporu | kocaeli elektrik tesisatı raporu | kocaeli elektriksel risk analizi | kocaeli risk değerlendirme | kocaeli risk değerlendirmesi | kocaeli mekanik kontrol | kocaeli mekanik sistem | kocaeli makine makina kontrol | kocaeli harmonik analiz | kocaeli katodik koruma raporu | kocaeli katotik koruma | kocaeli paratoner | kocaeli paratoner raporu | kocaeli paratoner ölçümü | kocaeli paratoner bakımı | kocaeli paratoner muayene | kocaeli paratoner test | kocaeli paratoner testi | kocaeli elektrik muayene raporu | kocaeli tesisat taahhüt firmaları listesi | kocaeli rapor | kocaeli planlı bakım | kocaeli periyodik bakım hizmetleri | kocaeli iş güvenliği | kocaeli iş güvenliği kontrolleri | kocaeli isg kontrol | kocaeli isg periyodik ölçüm | kocaeli isg periyodik rapor | kocaeli isg periyodik bakım | kocaeli emo hizmetleri | kocaeli 2023 | kocaeli 2023 izmit topraklama tesisatı | izmit topraklama testi | izmit topraklama raporu | izmit topraklama raporu veren firma | izmit elektrik mühendislik firması | firmaları | şirketi | 2023 | izmit 2023 EMO fiyatları | izmit 2023 Emo firmaları | izmit emo tescilli firma | izmit topraklamalar yönetmeliği | izmit emo topraklama raporu | izmit itfaiye raporu | izmit tse topraklama raporu | izmit paratoner raporu | izmit termal kamera ölçümü | izmit termal ölçüm | izmit termal test | izmit termal kamera testi | izmit yüksek gerilim işletme sorumlusu | izmit yüksek gerilim işleri | izmit yüksek gerilim firması | izmit SMM | izmit SMM hizmetleri | izmit SMM firması | izmit Yüksek Gerilim Sorumluluğu | izmit işletme sorumluluğu mühendislik firması | izmit periyodik kontrol firması | izmit periyodik ölçüm firmaları | izmit periyodik muayene | izmit periyodik destek | izmit periyodik test | izmit periyodik muayene firması | izmit test ölçüm firması | izmit periyodik analiz | izmit periyodik bakım | izmit exproof | izmit ex proof | izmit ex proof malzeme | izmit ex proof malzemeler | izmit atex malzeme | izmit exproof aydınlatma | izmit exproof buat anahtar pano şalter priz box | izmit exproof tesisat raporu | izmit elektrik tesisatı raporu | izmit elektriksel risk analizi | izmit risk değerlendirme | izmit risk değerlendirmesi | izmit mekanik kontrol | izmit mekanik sistem | izmit makine makina kontrol | izmit harmonik analiz | izmit katodik koruma raporu | izmit katotik koruma | izmit paratoner | izmit paratoner raporu | izmit paratoner ölçümü | izmit paratoner bakımı | izmit paratoner muayene | izmit paratoner test | izmit paratoner testi | izmit elektrik muayene raporu | izmit tesisat taahhüt firmaları listesi | izmit rapor | izmit planlı bakım | izmit periyodik bakım hizmetleri | izmit iş güvenliği | izmit iş güvenliği kontrolleri | izmit isg kontrol | izmit isg periyodik ölçüm | izmit isg periyodik rapor | izmit isg periyodik bakım | izmit emo hizmetleri | izmit 2023 | izmit 2023 gebze topraklama tesisatı | gebze topraklama testi | gebze topraklama raporu | gebze topraklama raporu veren firma | gebze elektrik mühendislik firması | firmaları | şirketi | 2023 | gebze 2023 EMO fiyatları | gebze 2023 Emo firmaları | gebze emo tescilli firma | gebze topraklamalar yönetmeliği | gebze emo topraklama raporu | gebze itfaiye raporu | izmit tse topraklama raporu | gebze paratoner raporu | gebze termal kamera ölçümü | gebze termal ölçüm | gebze termal test | gebze termal kamera testi | gebze yüksek gerilim işletme sorumlusu | gebze yüksek gerilim işleri | gebze yüksek gerilim firması | izmit SMM | gebze SMM hizmetleri | gebze SMM firması | gebze Yüksek Gerilim Sorumluluğu | gebze işletme sorumluluğu mühendislik firması | gebze periyodik kontrol firması | gebze periyodik ölçüm firmaları | gebze periyodik muayene | gebze periyodik destek | gebze periyodik test | gebze periyodik muayene firması | gebze test ölçüm firması | gebze periyodik analiz | gebze periyodik bakım | gebze exproof | gebze ex proof | gebze ex proof malzeme | gebze ex proof malzemeler | gebze atex malzeme | gebze exproof aydınlatma | gebze exproof buat anahtar pano şalter priz box | gebze exproof tesisat raporu | gebze elektrik tesisatı raporu | gebze elektriksel risk analizi | gebze risk değerlendirme | gebze risk değerlendirmesi | gebze mekanik kontrol | gebze mekanik sistem | gebze makine makina kontrol | gebze harmonik analiz | gebze katodik koruma raporu | gebze katotik koruma | gebze paratoner | gebze paratoner raporu | gebze paratoner ölçümü | gebze paratoner bakımı | gebze paratoner muayene | gebze paratoner test | gebze paratoner testi | gebze elektrik muayene raporu | gebze tesisat taahhüt firmaları listesi | gebze rapor | gebze planlı bakım | gebze periyodik bakım hizmetleri | gebze iş güvenliği | gebze iş güvenliği kontrolleri | gebze isg kontrol | gebze isg periyodik ölçüm | gebze isg periyodik rapor | gebze isg periyodik bakım | gebze emo hizmetleri | gebze 2023 | izmit 2023 dilovası topraklama tesisatı | dilovası topraklama testi | dilovası topraklama raporu | dilovası topraklama raporu veren firma | dilovası elektrik mühendislik firması | firmaları | şirketi | 2023 | dilovası 2023 EMO fiyatları | dilovası 2023 Emo firmaları | dilovası emo tescilli firma | dilovası topraklamalar yönetmeliği | dilovası emo topraklama raporu | dilovası itfaiye raporu | dilovası tse topraklama raporu | dilovası paratoner raporu | dilovası termal kamera ölçümü | dilovası termal ölçüm | dilovası termal test | dilovası termal kamera testi | dilovası yüksek gerilim işletme sorumlusu | dilovası yüksek gerilim işleri | dilovası yüksek gerilim firması | dilovası SMM | dilovası SMM hizmetleri | dilovası SMM firması | dilovası Yüksek Gerilim Sorumluluğu | dilovası işletme sorumluluğu mühendislik firması | dilovası periyodik kontrol firması | dilovası periyodik ölçüm firmaları | dilovası periyodik muayene | dilovası periyodik destek | dilovası periyodik test | dilovası periyodik muayene firması | dilovası test ölçüm firması | dilovası periyodik analiz | dilovası periyodik bakım | dilovası exproof | dilovası ex proof | dilovası ex proof malzeme | dilovası ex proof malzemeler | dilovası atex malzeme | dilovası exproof aydınlatma | dilovası exproof buat anahtar pano şalter priz box | gebze exproof tesisat raporu | dilovası elektrik tesisatı raporu | dilovası elektriksel risk analizi | dilovası risk değerlendirme | dilovası risk değerlendirmesi | dilovası mekanik kontrol | dilovası mekanik sistem | dilovası makine makina kontrol | dilovası harmonik analiz | dilovası katodik koruma raporu | dilovası katotik koruma | dilovası paratoner | dilovası paratoner raporu | dilovası paratoner ölçümü | dilovası paratoner bakımı | dilovası paratoner muayene | dilovası paratoner test | dilovası paratoner testi | dilovası elektrik muayene raporu | dilovası tesisat taahhüt firmaları listesi | dilovası rapor | dilovası planlı bakım | dilovası periyodik bakım hizmetleri | dilovası iş güvenliği | dilovası iş güvenliği kontrolleri | dilovası isg kontrol | dilovası isg periyodik ölçüm | dilovası isg periyodik rapor | dilovası isg periyodik bakım | dilovası emo hizmetleri | dilovası 2023 | izmit 2023