ELPEK PARATONER | ELPEK GRUP Kuruluşudur.

elpek-topraklama-periyodik-kontrol-denetim

 


 

Topraklama Tesisatı Ölçümü Periyodik Kontrol Test ve Fenni Muayene Raporu

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ Madde 1 ve Topraklama Nedir ?

Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz‘in altındaki alternatif akım (a.a.) ve doğru akım (d.a.) elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar. Özelliklerinin farklı olması nedeniyle, yüksek gerilimli elektrik kuvvetli akım tesislerine ve alçak gerilimli elektrik tesislerine ilişkin topraklama kuralları ile bilgi işlem ve iletişim donanımlarının topraklanmasına ilişkin kurallar ayrı bölümler halinde verilmiştir. Elektrikle işleyen taşıtlara ilişkin besleme hatları, bu Yönetmeliğin kapsamına girmez. Bu Yönetmeliğin Ek‘leri ve ilgili Türk Standartları bu Yönetmeliğin tamamlayıcı ekidir. Yönetmelikte olmayan hükümler için EN, HD, IEC ve VDE gibi standartlar göz önüne alınır. Çelişmeler durumunda sıralamaya göre öncelik verilir. Herhangi bir tesisin bu Yönetmeliğin kapsamına girip girmeyeceği konusunda bir kararsızlık ortaya çıkarsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu konuda vereceği karar geçerlidir.

1) Toprak:
Elektrik potansiyelinin her noktada sıfır olduğu yeryüzünün madde ve yer olarak ifadesidir. Örnek: humuslu toprak, killi toprak, kumlu toprak, çamur, kayalık arazi.

2) Referans toprağı (nötr toprak):
Topraklayıcıdan yeterince uzak bulunan ve topraklama tesisinin etki alanı dışında kalan yeryüzü bölümüdür. Bu bölümdeki herhangi iki nokta arasında, topraklama akımının neden olduğu gerilim ihmal edilecek kadar küçüktür.

3) Topraklama iletkeni:
Topraklanacak bir cihazı ya da tesis bölümünü, bir topraklayıcıya bağlayan toprağın dışında veya yalıtılmış olarak toprağın içinde döşenmiş bir iletkendir. Nötr iletkeni veya ana iletken ile topraklayıcı arasındaki bağlantıya bir ayırma bağlantısı, bir ayırıcı ya da bir topraklama bobini veya direnç bağlanmışsa, bu durumda sadece topraklayıcı ile belirtilen cihazlara en yakın toprak tarafındaki bağlantı ucu arasındaki bağlantı, topraklama iletkenidir.

4) Topraklama barası (topraklama birleştirme iletkeni):
Birden fazla topraklama iletkeninin bağlandığı bir topraklama barasıdır (iletkenidir).

Topraklama Ölçümü Yasal Zorunlulukları ve Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır ?
21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği" 'nin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca, 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği" 'nin EK-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılacaktır. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince ve özel sigorta firmalarının ağırlıklı talepleri, itfaiye raporu ve kalite, iş sağlığı ve güvenliği ilgili mevzuat hükümleri gereğince de işletmelerde topraklama ölçümü, topraklama tesisat kontrolü, topraklama raporu yapılması gerekli görülmektedir.
Yüksek Gerilim tesislerinde çeşitli topraklama dirençleri için tavsiye edilen değerler:
İşletme topraklaması RB < 2 ohm
Koruma topraklaması RA Koruma düzeneğine bağlı olarak
Dengelenmiş şebekelerde RA < 2 ohm
Trafo merkezlerinde, direklerde RA < 4 ohm
A.G. Ve Y.G. Bağlama tesisleri birleştirildiğinde RA < 1 ohm
Parafudr topraklama direnci RA < 5 ohm
 
Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü ve Topraklama Raporu :
 
Topraklama tesisatı, pano topraklaması, jeneratör topraklaması, trafo topraklaması, işletme topraklaması, temel topraklaması, koruma topraklaması, paratoner, Faraday Kafesi, Franklin Çubuğu, yakalama çubuğu, paratoner tesisatı, yıldırımdan korunma tesisatı gibi sistemlerin topraklama ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır. 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-P'de çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotları şöyledir:
- Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri için (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) : 2 yıl
- Enerji nakil ve dağıtım hatları için : 5 yıl
- Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için;
- Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl
- Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller : 2 yıl
- Sabit işletme elemanları için : 1 yıl
- Yer değiştirebilen işletme elemanları için : 6 ay

ELPEK Paratoner Tesisatı Ölçümü Periyodik Kontrol Test ve Raporlama

ELPEK Paratoner olarak, Türkiye genelineyıldırımdan korunma tesisat kontrol, muayene, test, ölçüm, bakım, proje, raporlama, paratoner ve topraklama tesisatı kontrol hizmetleri sunmaktayız. İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendisi kadromuz tarafından endüstriyel tesisler başta olmak üzere özellikle fabrikalarda paratoner tesisatı denetimi yapmaktayız. Mevcut paratoner tesisatları için; paratoner bakımı, paratoner kontrolü, paratoner ölçümü, paratoner raporu, paratoner malzeme satışı, topraklama ölçümü, topraklama test raporu, topraklama sistemleri uygunluk kontrolleri, toprak direnci ölçümleri, topraklama direnç ölçümü, katodik koruma ölçümü, toprak özgül direnci raporu, topraklama çevrim empedansı ölçümü, süreklilik testleri, rcd kaçak akım koruma rölesi testi ve raporlamaları ile TSE, TURKAK ve EMO standartlarına uygun kapsamda teknik destekler sunan bir elektrik mühendislik firması olmayı sürdürüyoruz.

ELPEK Topraklama Tesisatı Ölçümü Periyodik Kontrol Test ve Raporlama

ELPEK Paratoner Mühendislik, endüstriyel tesislerde elektriksel periyodik kontroller ve elektriksel güvenlik kontrolleri, elektrik iç tesisat kontrolü başta olmak üzere, iş güvenliği, yangın güvenliği, proses güvenliği kapsamında elektrik tesisatı periyodik ölçümleri, elektrik tesisatı periyodik kontrolleri, elektrik mühendislik denetim hizmetleri, elektrik iç tesisatı kontrolü, elektrik tesisat uygunluk raporu, elektrik iç tesisat uygunluk belgesi, pano topraklama testi, trafo topraklama ölçümü, jeneratör gövde koruma topraklama ölçümü, jeneratör periyodik kontrol hizmetleri, topraklama tesisatı ölçümü, paratoner yıldırımdan korunma tesisatı, katodik koruma ölçümü, paratoner testi ve paratoner tesisatı denetimi ile periyodik fenni muayene hizmetleri sunan bir firmadır. Aktif paratoner tesisatı, faraday kafesi, franklin çubuğu, iç yıldırımlık sistemleri, parafudr gibi elektriksel koruma ekipmanları, yıldırımdan korunma tesisatı gibi sistem topraklama tesisat ölçümleri ve elektrik testleri ilgili standart, yasa ve yönetmeliklerce de belirtildiği üzere periyodik olarak yapılmalıdır.

ELPEK Elektrik Mühendislik Periyodik Kontrol Denetim Hizmetleri

2009 yılından beri edindiğimiz tüm teknik bilgi ve saha tecrübelerimizi "fark yaratan mühendislik çözümleri" felsefemizle enerji sektörüne inovatif çözümler sunmayı hedefleyerek ülke geneline hizmet sunmaktayız. ELPEK Paratoner Mühendislik Hizmetleri, yıldırımdan korunma tekniğinde özel olarak tasarlanan paratoner projeleri ile enerji sektöründeki hizmet sıkıntılarının önüne geçmeye çalışmaktadır. ELPEK Paratoner, artan müşteri talepleri ve artan teknolojik bilgi birikimini birleştiren uzman mühendislik dalları arasında detay uzmanlıklar hedeflemektedir.

ELPEK PARATONER | Elektriksel Güvenlik Çözümleri | Kocaeli Yıldırımdan Korunma Sistemleri | Kocaeli paratoner | Kocaeli topraklama | Kocaeli periyodik test | Kocaeli periyodik kontrol | Kocaeli periyodik bakım | Kocaeli periyodik ölçüm | Kocaeli fenni muayene | Kocaeli periyodik rapor | Kocaeli topraklama ölçümü | Kocaeli paratoner ölçümü | Kocaeli paratoner bakımı | Kocaeli ese tipi aktif paratoner | Kocaeli emo, Kocaeli itfaiye, Kocaeli ruhsat, Kocaeli tse, Kocaeli türkak uygun raporlama | Kocaeli paratoner sistemlerinde mühendislik çözümleri | kocaeli paratoner firması | Kocaeli paratoner uygunluk raporu | kocaeli paratoner kontrol raporu | kocaeli topraklama ölçümü | Kocaeli yıldırımdan koruma tesisat kontrolü | Kocaeli topraklama tesisatı raporu | Kocaeli topraklama raporu örneği | kocaeli itfaiye elektrik tesisatı uygunluk raporu veren firma | Kocaeli koruma işletme ve makina topraklama ölçümü | kocaeli elektrik periyodik kontrol firması | Kocaeli elektrik mühendisleri odası topraklama ve Kocaeli paratoner raporu fiyatları | topraklama yönetmeliği | Kocaeli meger ölçümü | Kocaeli rcd kaçak akım koruma rölesi testi raporu | Kocaeli makina gövde koruma topraklaması ölçümü | Kocaeli fabrika | Kocaeli otel | Kocaeli okul | Kocaeli hastane | Kocaeli sanayi tesisi | Kocaeli endüstriyel tesis | Kocaeli kimya tesisi | Kocaeli akaryakıt istasyonu | Kocaeli benzin istasyonu katodik koruma ölçümü | Kocaeli elektriksel periyodik kontroller | Kocaeli elektrik iç tesisat raporu

kocaeli topraklama ölçümü gebze topraklama ölçümü izmit topraklama ölçümü kartepe topraklama ölçümü dilovasi topraklama ölçümü basiskele topraklama ölçümü korfez topraklama ölçümü derince topraklama ölçümü darica topraklama ölçümü tuzla topraklama ölçümü pendik topraklama ölçümü maltepe topraklama ölçümü kartal topraklama ölçümü sakarya paratoner ölçümü adapazari topraklama ölçümü bolu topraklama ölçümü serdivan topraklama ölçümü duzce topraklama ölçümü bilecik topraklama ölçümü yalova topraklama ölçümü afyon topraklama ölçümü kutahya topraklama ölçümü bursa topraklama ölçümü bandirma topraklama ölçümü balikesir topraklama ölçümü manisa topraklama ölçümü izmir topraklama ölçümü istanbul topraklama ölçümü adana topraklama ölçümü hatay topraklama ölçümü iskenderun topraklama ölçümü osmaniye topraklama ölçümü konya topraklama ölçümü eskisehir topraklama ölçümü aksaray topraklama ölçümü kayseri topraklama ölçümü zonguldak topraklama ölçümü antalya topraklama ölçümü mugla topraklama ölçümü milas topraklama ölçümü gonen topraklama ölçümü aliaga topraklama ölçümü cigli topraklama ölçümü bornova topraklama ölçümü usak topraklama ölçümü aydin topraklama ölçümü denizli topraklama ölçümü burdur topraklama ölçümü kirikkale topraklama ölçümü mersin topraklama ölçümü ankara topraklama ölçümü canakkale topraklama ölçümü corum topraklama ölçümü kastamonu topraklama ölçümü karabuk topraklama ölçümü tekirdag topraklama ölçümü tse topraklama ölçümü emo topraklama ölçümü tmmob topraklama ölçümü turkak topraklama ölçümü itfaiye topraklama ölçümü isg topraklama ölçümü iş güvenliği topraklama ölçümü fabrika topraklama ölçümü